छानबिनको लागि नायक पल शाह लाई १२ दिनको म्याद थप्यो ।

0 100

आज मिति २०६८/११/२२ गते पल शाह माथी थप छानबिनको लागि १२ दिनको म्याद थप्न जिल्ला अदालत तनहुँ ले आदेश दिएको छ ।